Im Sommer
Sommer in der
"Griesheimer Düne"


                                     Spätsommer...die Erdbeertunnel rücken näher, 4.9.2017

                                   Spätsommer, Blick zu den Erdbeertunneln, 4.9.2017

                                               Spätsommer, 4.9.2017

                                            ...noch grüner Sandmagerrasen, 4.9.2017

                                        6. September 2016

                                                 Spätsommer (30 Grad), 11.September 2016

                                Spätsommer, 11. Sept. 2016

                                                                     23. August 2016

                                                               6. August 2016

                                                           4.Juli 2016

                                                      4.Juli 2016

                                                                      4.Juli 2016           

                                                                4.Juli 2016

                                                             4.Juli 2016

                                                  Frühsommer 18.6.2016
                                                 Frühsommer 18.6.2016
                                                  Frühsommer 18.6.2016
                                                      Frühsommer 18.6.2016
                                              Frühsommer 18.6.2016
                                         Frühsommer 18.6.2016
                                      Frühsommer 18.6.2016

                                                                              Spätsommer, 23.8.2015

                                                                                      31.7.2015

                                                                        31.7.2015

                                                                                             31.7.2015

                                                                                       31.7.2015

                                                                                            31.7.2015

                                                                                     31.7.2015

                                                                            11.7.2015

                                                                                11.7.2015

                                                                              11.7.2015

                                                                                               11.7.2015

                                                                                11.7.2015

                                                                                                  11.7.2015

                                                                                                 11.7.2015

                                                                                                  11.7.2015

                                                                            1.7.2015

                                                                          1.7.2015

                                                                            1.7.2015

                                                                             1.7.2015

                                                                               1.7.2015